ა(ა)იპ სარკინიგზო ტრანსპორტის კოლეჯი

Railway Transport College Mission

...
More
Railway Transport College Mission

Latest news

ევროკავშირის პროექტის “Skill4Jobs” მეორე ფაზის გახსნის ღონისძიება

   2019 წლის 29 ოქტომბერს სარკინიგზო ტრანსპორტის კოლეჯმა მონაწილეობა მიიღო ევროკავშირის პრ...
More

სისხლის გაღების ნებაყოფლობითი აქცია

   კოლეჯში სისხლის ბანკის ჩართულობით ჩატარდა სისხლის გაღების ნებაყოფლობითი აქცია. პროფესიუ...
More

რეკრუტირება რეგიონებში

   ჩვენი კოლეჯის წარმომადგენლები რეკრუტირებაზე იმყოფებოდნენ საქართველოს 9 ქალაქში, სადაც ი...
More

Newsletter Subscription

Railway Transport College Founders:

Ministry of Education and Science of Georgia
Ministry of Education and Science of Georgia
www.mes.gov.ge
JSCGeorgian Railway
JSCGeorgian Railway
www.railway.ge
LEPLGeorgian Technical University
LEPLGeorgian Technical University
www.gtu.ge

Co-financed under the MCA-GEORGIA grant

Co-financed under the MCA-GEORGIA grant
Co-financed under the MCA-GEORGIA grant
Co-financed under the MCA-GEORGIA grant

Railway Transport College

German company DB E&C
German company DB E&C
 ISU
ISU