ა(ა)იპ სარკინიგზო ტრანსპორტის კოლეჯი

ა(ა)იპ სარკინიგზო ტრანსპორტის კოლეჯის მისია

...
სრულად
სარკინიგზო ტრანსპორტის კოლეჯის მისია

ბოლო სიახლეები

ევროკავშირის პროექტის “Skill4Jobs” მეორე ფაზის გახსნის ღონისძიება

   2019 წლის 29 ოქტომბერს სარკინიგზო ტრანსპორტის კოლეჯმა მონაწილეობა მიიღო ევროკავშირის პრ...
სრულად

სისხლის გაღების ნებაყოფლობითი აქცია

    კოლეჯში სისხლის ბანკის ჩართულობით ჩატარდა სისხლის გაღების ნებაყოფლობითი აქცია. პროფესი...
სრულად

რეკრუტირება რეგიონებში

    ჩვენი კოლეჯის წარმომადგენლები რეკრუტირებაზე იმყოფებოდნენ საქართველოს 9 ქალაქში, ს...
სრულად

სიახლეების გამოწერა

ა(ა)იპ სარკინიგზო ტრანსპორტის კოლეჯის დამფუძნებლები:

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო
საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო
www.mes.gov.ge
სს ,,საქართველოს რკინიგზა“
სს ,,საქართველოს რკინიგზა“
www.railway.ge
სსიპ ,,საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი“
სსიპ ,,საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი“
www.gtu.ge

თანადამფინანსებელი MCA-GEORGIA გრანტის ფარგლებში

თანადამფინანსებელი MCA-GEORGIA გრანტის ფარგლებში
თანადამფინანსებელი MCA-GEORGIA გრანტის ფარგლებში
თანადამფინანსებელი MCA-GEORGIA გრანტის ფარგლებში

ა(ა)იპ სარკინიგზო ტრანსპორტის კოლეჯის

გერმანიის რკინიგზის შვილობილი კომპანია DB E&C
გერმანიის რკინიგზის შვილობილი კომპანია DB E&C
აიოვას სახელმწიფო უნივერსიტეტი ISU
აიოვას სახელმწიფო უნივერსიტეტი ISU