ინკლუზიური სწავლება

ინკლუზიური სწავლება

   კოლეჯის შენობა და მიმდებარე ტერიტორია სრულად არის ადაპტირებული სსსმ და შშმ პირების საჭიროებებისათვის საქართველოს მთავრობის 2020 წლის 04 დეკემბრის N732 დადგენილების შესაბამისად.


საქართველოს მთავრობის 732-ე დადგენილება

ინკლუზიური სწავლების შესახებ ნორვეგიული სტანდარტი