სამეთვალყურეო საბჭო

სამეთვალყურეო საბჭო

სამეთვალყურეო საბჭო
1. ირინე აბულაძე - საქართველოს განათლების და მეცნიერების სამინისტრო, სამეთვალყურეო საბჭოს თავმჯდომარე;
2. ნინო ჯორბენაძე - სს ,,საქართველოს რკინიგზა“, სამეთვალყურეო საბჭოს წევრი;
3. ნუგზარ რურუა - სსიპ საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, სამეთვალყურეო საბჭოს წევრი.