ა(ა)იპ სარკინიგზო ტრანსპორტის კოლეჯში, პროფესიული მომზადების პროგრამა

სიახლეების გამოწერა