ა(ა)იპ სარკინიგზო ტრანსპორტის კოლეჯი აცხადებს რეგისტრაციას პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამებზე

სიახლეების გამოწერა