12 ივლისიდან 20 აგვისტოს ჩათვლით, კოლეჯში იწყება რეგისტრაცია პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამებზე

სიახლეების გამოწერა