2021 წლის სამოქმედო გეგმის ანგარიშის და 2022 წლის სამოქმედო გეგმის პროექტის საჯარო განხილვა

სიახლეების გამოწერა