2022 წლის სამოქმედო გეგმის შესრულების ანგარიშისა და 2023 წლის სამოქმედო გეგმის წარდგენა

სიახლეების გამოწერა