ა.წ. 5 მარტს, ა(ა)იპ სარკინიგზო ტრანსპორტის კოლეჯში ჩატარდა საკვალიფიკაციო გამოცდის თეორიული ნაწილი

სიახლეების გამოწერა