ა.წ. 9 - 10 მარტს ჩატარდა საკვალიფიკაციო გამოცდის პრაქტიკული კომპონენტი

სიახლეების გამოწერა