ა(ა)იპ სარკინიგზო ტრანსპორტის კოლეჯში, სს გუდვილის მხარდაჭერით, პროფესიული მომზადების პროგრამა - „საწყობის ლოგისტიკის სპეციალისტი“ დაიწყო

სიახლეების გამოწერა