ა(ა)იპ სარკინიგზო ტრანსპორტის კოლეჯში Software CarLo - ს შემსწავლელი ტრენინგები დაიწყო

სიახლეების გამოწერა