ა(ა)იპ სარკინიგზო ტრანსპორტის კოლეჯში ცხადდება მიღება მოკლევადიანი პროფესიული მომზადების პროგრამაზე “სატრანსპორტო ლოგისტიკის სპეციალისტი

სიახლეების გამოწერა