ა(ა)იპ სარკინიგზო ტრანსპორტის კოლეჯში დაიწყო სს” საქართველოს რკინიგზის” სამგზავრო ფილიალის თანამშრომლების გადამზადება ინგლისურ ენაში

სიახლეების გამოწერა