ა(ა)იპ სარკინიგზო ტრანსპორტის კოლეჯში სასწავლო პროცესი განახლდება ა.წ. 18 იანვარს

სიახლეების გამოწერა