ა(ა)იპ სარკინიგზო ტრანსპორტის კოლეჯი აცხადებს შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა მიღებას პროფესიული მომზადების მოკლევადიან კურსზე „საოფისე საქმის წარმოება“

სიახლეების გამოწერა