ა(ა)იპ სარკინიგზო ტრანსპორტის კოლეჯი აცხადებს მიღებას დუალურ პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამაზე - რკინიგზის ელექტრომომარაგების მეურნეობა

სიახლეების გამოწერა