ა(ა)იპ სარკინიგზო ტრანსპორტის კოლეჯი აცხადებს მიღებას ინტეგრირებულ პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამაზე - სარკინიგზო გადაზიდვები

სიახლეების გამოწერა