ა(ა)იპ სარკინიგზო ტრანსპორტის კოლეჯი აცხადებს პროფესიულ სტუდენტთა საშემოდგომო მიღებას!

სიახლეების გამოწერა