ა(ა)იპ სარკინიგზო ტრანსპორტის კოლეჯი საბაზო განათლების მქონე პირებს სთავაზობს ინტეგრირებულ პროგრამას “სარკინიგზო გადაზიდვები”

სიახლეების გამოწერა