ა(ა)იპ სარკინიგზო ტრანსპორტის კოლეჯის პროფესიული განათლების მასწავლებლებს გადაეცათ პედაგოგიური პროგრამის სრული კურსის სერტიფიკატები

სიახლეების გამოწერა