ანონსი - ა(ა)იპ სარკინიგზო ტრანსპორტის კოლეჯი ემზადება პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამაში "სარკინიგზო გადაზიდვები" ზოგადი განათლების საშუალო საფეხურის სწავლის შედეგების ინტეგრირების უფლების მოსაპოვებლად

სიახლეების გამოწერა