გაეროს მიგრაციის სააგენტოს საინფორმაციო შეხვედრა სტუდენტებთან ტრეფიკინგის შესახებ

სიახლეების გამოწერა