მოკლევადიანი მომზადების პროგრამაზე- „ გეოდეზიური სამუშაოების შესრულება “ - მეორე ნაკადის მსმენელთა შერჩევა

სიახლეების გამოწერა