პროფესიული მომზადების შეთავაზება შეზღუდული შესაძლებლობისა და სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე პირებისთვის „საოფისე საქმის წარმოების პროგრამაზე

სიახლეების გამოწერა