სარკინიგზო ტრანსპორტის კოლეჯი იწყებს მიღებას პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამებზე

სიახლეების გამოწერა