სემინარი თემაზე „ქალთა უფლებები გენდერული გამოწვევების წინაშე“

სიახლეების გამოწერა