პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამები

პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამები

რკინიგზის ლიანდაგის მშენებლობა

რკინიგზის ლიანდაგის მონიტორინგი

რკინიგზის ელექტრომომარაგების მეურნეობა

რკინიგზის ელექტრომომარაგების მეურნეობა ( ინტეგრირებული )

რკინიგზის ელექტრო მოძრავი შემადგენლობა

ლოკომოტივის მართვა

სავაგონო მეურნეობა

რკინიგზის ტრანსპორტზე სიგნალიზაცია, ცენტრალიზაცია და ბლოკირება

სარკინიგზო გადაზიდვები

სარკინიგზო გადაზიდვები ( ინტეგრირებული)

სატვირთო გადაზიდვების ლოგისტიკა

სატვირთო გადაზიდვების ლოგისტიკა ( ინტეგრირებული )

მეჩარხე

ბუღალტრული აღრიცხვა

საოფისე საქმე

შრომის უსაფრთხოებისა და გარემოსდაცვითი ტექნოლოგიები

შედუღება