სამეთვალყურეო საბჭო

სამეთვალყურეო საბჭო

სამეთვალყურეო საბჭო
1. ქეთევან ნატრიაშვილი - საქართველოს განათლების და მეცნიერების სამინისტრო, სამეთვალყურეო საბჭოს თავმჯდომარე;
2. გრიგოლ სამსონაძე - სს ,,საქართველოს რკინიგზა“, სამეთვალყურეო საბჭოს წევრი;
3. მანანა მოისწრაფიშვილი - სსიპ საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, სამეთვალყურეო საბჭოს წევრი.