ზოგადი განათლების ინტეგრირება

ზოგადი განათლების ინტეგრირება

   ა(ა)იპ სარკინიგზო ტრანსპორტის კოლეჯი გეგმავს ზოგადი განათლების საშუალო საფეხურის სწავლის შედეგების ინტეგრირებას ჩარჩო დოკუმენტის საფუძველზე შემუშავებული მეოთხე დონის  პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამაში „სარკინიგზო გადაზიდვები“, რომლის განხორციელებისთვის ცხადდება კონკურსი მასწავლებლების შერჩევის მიზნით შემდეგი მოდულების განსახორციელებლად: მათემატიკური წიგნიერება, კომუნიკაცია ქართულ ენაზე, მეცნიერება და ტექნოლოგიები, მეწარმეობა და მოქალაქეობა. ( მოდულები და გაიდები დაიდება ქვემოთ )

   კონკურსი ჩატარდება ორ ეტაპად: საბუთების გადარჩევა და გასაუბრება. გასაუბრების დროს აპლიკანტმა უნდა წარმოადგინოს შერჩეული მოდულის განხორციელების ხედვა.

   საკონკურსო განაცხადები უნდა წარმოადგინოთ პორტალზე www.hr.gov.ge

გისურვებთ წარმატებებს!


მოდული - კომუნიკაცია

თავფურცელი, სარჩევი, შესავალი

შესავალი (ყველა გზამკვლევისთვის)

კომუნიკაცია ქართულ ენაზე

ნაწილი I

ნაწილი II_1

ნაწილი II_2

ნაწილი II_3


მოდული  - მათემატიკური წიგნიერება

თავფურცელი, სარჩევი

მათემატიკური წიგნიერება

ნაწილი I

ნაწილი II_1

ნაწილი II_2

ნაწილი II_3

ნაწილი II_4


მოდული - მეცნიერება

თავფურცელი, სარჩევი, შესავალი

მეცნიერება და ტექნოლოგიები

გეოგრაფია

ბიოლოგია_1

ბიოლოგია_2

ბიოლოგია_3

ბიოლოგია_4

ბიოლოგია_5

ფიზიკა_1

ფიზიკა_2

ქიმია


მოდული - მეწარმეობა და მოქალაქეობა

მეწარმეობა გზამკვლევი

შესავალი

მეწარმეობა

მოქალაქეობა

ნაწილი I

ნაწილი II_1

ნაწილი II_2

ნაწილი II_3