ა(ა)იპ სარკინიგზო ტრანსპორტის კოლეჯს პირველი წარმატებული კურსდამთავრებულები ჰყავს

სიახლეების გამოწერა