2 მაისიდან ა(ა)იპ სარკინიგზო ტრანსპორტის კოლეჯი აცხადებს პროფესიული სტუდენტების მიღებას პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამებზე

სიახლეების გამოწერა