2018 წლის 10 იანვარს გაიმართა რკინიგზის ძრავიანი ტრანსპორტის ჩარჩო დოკუმენტში შემავალი ,,რკინიგზის ელექტრო მოძრავი შემადგენლობა“ (IV საფეხური) და ,,სავაგონო მეურნეობის მექანიკოსი“ (IV საფეხური) მოდულების საჯარო განხილვა.

სიახლეების გამოწერა