2018 წლის 23 იანვარს გაიმართა რკინიგზის ოპერირების ჩარჩო დოკუმენტში შემავალი ,,სიგნალიზაცია, ცენტრალიზაცია და ბლოკირება“, (IV საფეხური) ,,ლოკომოტივის მართვა“ (IV საფეხური) და ,,სარკინიგზო გადაზიდვები (IV საფეხური) მოდულების საჯარო განხილვა.

სიახლეების გამოწერა