2019 წლის 27 დეკემბერს ა(ა)იპ სარკინიგზო ტრანსპორტის კოლეჯში ჩატარდა წლის მიღწევებისა და მომავალი წლის გეგმების პრეზენტაცია.

სიახლეების გამოწერა