2020 წლის 10 თებერვლიდან ა(ა)იპ სარკინიგზო ტრანსპორტის კოლეჯში იწყება რეგისტრაცია მოკლევადიანი პროფესიული მომზადების პროგრამაზე „ბუღალტრული აღრიცხვის წარმოება სამშენებლო და მომსახურების სფეროს ორგანიზაციებისთვის“.

სიახლეების გამოწერა