შპს „მარაბდა-კარწახის რკინიგზასა“ და ა(ა) იპ „სარკინიგზო ტრანსპორტის კოლეჯს“ შორის ურთიერთანამშრომლობის შესახებ მემორანდუმს მოეწერა ხელი

სიახლეების გამოწერა