ა.წ. 15-დან 23 თებერვლის ჩათვლით გაიმართა, ა(ა)იპ სარკინიგზო კოლეჯის მომავალი პედაგოგების პილოტირება.

სიახლეების გამოწერა