ა(ა)იპ სარკინიგზო ტრანსპორტის კოლეჯში, საგაზაფხულო მიღებაზე გამოცხადდა პროფესიულ სტუდენტთა მიღება სამ დუალურ, საგანმანათლებლო პროგრამაზე

სიახლეების გამოწერა