ა(ა)იპ სარკინიგზო ტრანსპორტის კოლეჯი, 2018 წლის 10 აპრილიდან 22 აპრილის ჩათვლით, აცხადებს მიღებას პროფესიულ, დუალურ საგანმანათლებლო პროგრამებზე

სიახლეების გამოწერა