ა(ა)იპ სარკინიგზო ტრანსპორტის კოლეჯი აცხადებს მიღებას ინტეგრირებულ პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამებზე

სიახლეების გამოწერა