ა(ა)იპ სარკინიგზო ტრანსპორტის კოლეჯი აცხადებს მიღებას პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამაზე - შრომის უსაფრთხოებისა და გარემოსდაცვითი ტექნოლოგიები

სიახლეების გამოწერა