ა(ა)იპ სარკინიგზო ტრანსპორტის კოლეჯი აცხადებს მიღებას პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამაზე - რკინიგზის ელექტრო მოძრავი შემადგენლობა

სიახლეების გამოწერა