ა(ა)იპ სარკინიგზო ტრანსპორტის კოლეჯი აცხადებს მიღებას პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამაზე - რკინიგზის ლიანდაგის მშენებლობა

სიახლეების გამოწერა