ა(ა)იპ სარკინიგზო ტრანსპორტის კოლეჯი აცხადებს მიღებას პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამაზე - რკინიგზის ლიანდაგის მონიტორინგი

სიახლეების გამოწერა