ა(ა)იპ სარკინიგზო ტრანსპორტის კოლეჯის თანამშრომლებს ჩაუტარდათ სახანძრო უსაფრთხოების ტრენინგი

სიახლეების გამოწერა