ა(ა)იპ სარკინიგზო ტრანსპორტის კოლეჯმა გერმანიის საერთაშორისო თანამშრომლობის საზოგადოებისაგან (GIZ) მიიღო დაფინანსება

სიახლეების გამოწერა