ა(ა)იპ სარკინიგზო ტრანსპორტის კოლეჯსა და ა(ა)იპ საქართველოს სამაცივრე მეურნეობების და ლოჯისტიკის ასოციაციას შორის გაფორმდა ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმი

სიახლეების გამოწერა