პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის ,,მეჩარხე" პროფესიული სტუდენტები პრაქტიკულ სწავლებაზე

სიახლეების გამოწერა